BrandweerlogboekenAls gebruiker van uw pand bent u ertoe verplicht om de voorzieningen wat betreft de brandveiligheid van uw pand op orde te houden. Uw brandmeldinstallatie, uw blusmiddelen en de noodverlichting moeten periodiek gekeurd en onderhouden worden. Nog afgezien van de wettelijke verplichting of de afspraken met de brandweer is dit van groot belang voor de dekking van uw dienaangaande verzekeringen. In de voorwaarden bij uw verzekeringspolis staat dit vaak nauwkeurig omschreven. Op grond van artikel 2.10.1 van het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken bent u tevens verplicht een bijgewerkt brandweerlogboek in uw bezit te hebben. Daarin moeten alle controlerapporten inzichtelijk zijn.
Ons is gebleken dat dit logboek in de meeste gevallen niet compleet of geheel bijgewerkt is en dat de diversen acties niet structureel uitgevoerd worden. Dit kan bij controle van de brandweer of de gemeente problemen opleveren. Dat is nu juist waarmee FireSecure iets voor u kan betekenen. Mail ons voor meer informatie.