Skip to main content

Brandweerlogboek

Als gebruiker van uw pand bent u ertoe verplicht om de voorzieningen wat betreft de brandveiligheid van uw pand op orde te houden. Uw brandmeldinstallatie, uw blusmiddelen en de noodverlichting moeten periodiek gekeurd en onderhouden worden. Nog afgezien van de wettelijke verplichting of de afspraken met de brandweer is dit van groot belang voor de dekking van uw dienaangaande verzekeringen. In de voorwaarden bij uw verzekeringspolis staat dit vaak nauwkeurig omschreven.

Ook de wet (artikel 2.10.1 van het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken) verplicht u om een bijgewerkt brandweerlogboek in uw bezit te hebben. Daarin moeten alle controlerapporten inzichtelijk zijn.

In de praktijk blijkt dit logboek in de meeste gevallen niet compleet of geheel bijgewerkt te zijn. En dat de diversen acties niet structureel uitgevoerd worden. Dit kan bij controle van de brandweer of de gemeente problemen opleveren. De dienstverlening van FireSecure speelt hier exact op in. Wij bieden u een digitaal logboek en structuur in uw controles. Mail ons voor meer informatie.

Adres

TripleD Firesafety BV
De Hooge Krocht 16
2201 TX Noordwijk
Email: info@tripledfiresafety.nl
Telefoon: 071 - 3031961
KvK: 75699249
IBAN: NL96RABO0345546180