• Login

Gereedschap keuren

Met onze servicewagen komen wij bij u ter plaatse voor het keuren van elektrisch handgereedschap en klimmateriaal. Alles volgens de geldende normen. Bovendien kunt u op onze website inloggen om vanaf elke plek en op elk moment de lijst met al uw gekeurde gereedschap en klimmateriaal met bijbehorende keuringsdocumenten te bekijken. 
Laat dus uw elektrische handgereedschap door ons keuren en/of gelijk repareren! We staan er klaar voor!

Wij zorgen ook het onderhoud aan uw blusmiddelen en adviseren waar nodig. Zo werk je veilig!