Skip to main content

WETEN UW MEDEWERKERS HOE TE HANDELEN BIJ INCIDENTEN OF CALAMITEITEN?

In een bedrijfsgebouw of op locatie, overal waar gewerkt wordt kunnen zich calamiteiten of incidenten voordoen met bijvoorbeeld brand of letsel tot gevolg. Met de BHV-training van TripleD Firesafety weet elke medewerker exact hoe gehandeld dient te worden.

BHV-training aanvragen

De voordelen van een goede BHV-training

VEILIGHEID MEDEWERKERS
VEILIGHEID MEDEWERKERS

Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden een beginnende brand of ontruimen een gebouw of terrein. Als het nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance. Zo zorgen zij voor optimale veiligheid van medewerkers.

SNELLE WERKHERVATTING
SNELLE WERKHERVATTING

Als werk stil komt te vallen door een calamiteit of incident is er direct sprake van economische schade. Bedrijfshulpverleners die precies weten wat ze moeten doen en hiernaar handelen, zorgen ervoor dat iedereen weer snel aan het werk kan.

SCHADEBEPERKING
SCHADEBEPERKING

Door snel en adequaat te handelen zorgt een bedrijfshulpverlener er onder andere voor dat een brand zich niet kan uitbreiden en er eerste hulp bij ongelukken wordt geboden. Zo wordt de schade beperkt.

PREVENTIE
PREVENTIE

Bedrijfshulpverleners weten niet alleen hoe precies te handelen. Zij weten ook dat menselijk handelen en verouderde elektra belangrijke oorzaken zijn en welke maatregelen getroffen dienen te worden bij een calamiteit of een incident.

BHV-trainingen op een rij

TripleD Firesafety zorgt er op meerder manieren voor dat de bedrijfshulpverleners in uw organisatie altijd weten wat te doen in geval van nood. De volgende trainingen worden hiervoor aangeboden:

 

Opleidingstraining Bedrijfshulpverlening

Leer wat er gedaan kan en moet worden om brand te bestrijden, hoe een ontruimingsprocedure werkt en hoe spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp wordt verleend.

 

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening

Opgedane kennis zakt weg als het niet regelmatig toegepast wordt. Dat geldt zeker voor kennis met betrekking tot bedrijfshulpverlening. In de herhalingstraining BHV zorgen we ervoor dat alle kennis weer top of mind wordt.

 

Ploegleiderstraining jaarlijkse Bedrijfshulpverlening

In deze training wordt geleerd en geoefend aan de hand van scenario's die zich in de praktijk voor kunnen doen. De ploegleider of leidinggevende van een BHV-ploeg weet hierdoor hoe een team van BHV-ers aangestuurd wordt in geval van nood.

 

BHV training aanvragen?

Wilt u een van de bovenstaande BHV-trainingen volgen? Meld u aan via onderstaande link.

Met een BHV-diploma op zak...

Weet een bedrijfshulpverlener

 • Wat de wettelijke basis is van de bedrijfshulpverlening
 • Welke basisscenario’s er zijn die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • Welke BHV-voorzieningen en BHV-middelen er zijn

 

Kan een bedrijfshulpverlener

 • Een beginnende brand blussen met een voor de brand geschikt blusmiddel
 • De BHV-taak bij een ontruiming uitvoeren
 • Eerste hulp verlenen bij niet-spoedeisende letsels

 

Weet een BHV-ploegleider

 • Wat er gevraagd wordt in de taak van de ploegleider BHV
 • Op welke veiligheidsaspecten gelet moet worden bij een BHV-inzet

 

Kan een BHV-ploegleider

 • Leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
 • Alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening gebruiken
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsdienst(en)
maximale veiligheid medewerkers
maximale veiligheid medewerkers

Getrainde BHV-ers in uw organisatie zorgen ervoor dat de veiligheid van medewerkers en aanwezigen in een gebouw is gewaarborgd in geval van een incident of een calamiteit.

preventie & schadebeperking
preventie & schadebeperking

BHV-ers weten wat er nodig is om de schade in te perken als er zich een scenario voordoet met brand of letsel. En, minimaal net zo belangrijk, ze weten wat er nodig is om het te voorkomen.

verlaagd risico aansprakelijkheid en verlies dekking
verlaagd risico aansprakelijkheid en verlies dekking

BHV-ers weten wat er nodig is om de schade in te perken als er zich een scenario voordoet met brand of letsel. En, minimaal net zo belangrijk, ze weten wat er nodig is om het te voorkomen.

Welke BHV-training mogen we voor u verzorgen?

We zorgen er graag voor dat de bedrijfshulpverleners in uw organisatie optimaal opgeleid zijn. Laat ons weten welke BHV-training we kunnen verzorgen.

BHV-training aanvragen