Skip to main content

WIJ MAKEN UW GEBOUW NIET ALLEEN BRANDVEILIG. WE HOUDEN HET ZO.

Vraag de gratis brandveiligheidsscan aan

Onze visie: brandveiligheid = brandpreventie

Bij Triple D Firesafety zijn meerdere brandweermannen werkzaam. Mannen die weten wat de desastreuze gevolgen van een brand kunnen zijn. Voor een individu en voor een organisatie. Ook weten ze hoe de branden voorkomen hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor adequate brandcompartimentering zodat de brand zich niet kan verspreiden naar andere ruimtes. Of door doorvoeringen tussen ruimtes brandweren af te dichten. Naast deze technische maatregelen is het zaak dat er periodiek gekeurd wordt en dat medewerkers weten wat ze moeten doen om brand te voorkomen en hoe te handelen bij een calamiteit. Triple D Firesafety zorgt ervoor dat alles wat er gedaan dient te worden om een gebouw brandveilig te maken en te houden, gebeurt.

Brandcompartimentering
Brandwerend afdichten
Periodieke keuringen
Cursus & training
Overzichtelijke administratie

Ons verhaal

Triple D Firesafety is voortgekomen uit een krachtenbundeling tussen Firesecure en Aannemersbedrijf Den Dubbelden. Oprichter Rinus van den Kerkhof van Firesecure zag in de praktijk als brandweerman wat het belang is van brandpreventie. Zijn ideeën over hoe bedrijven brandpreventie op orde krijgen zonder er omkijken naar te hebben, bracht hij in praktijk in het bedrijf Firesecure. Onder andere door het verzorgen van trainingen, het uitvoeren van keuringen en de ontwikkeling van een digitaal brandweerlogboek met handige automatische meldingen om klanten te attenderen op nieuwe keuringen die gedaan dienen te worden.

Samenwerking met Aannemersbedrijf Den Dubbelden was in de ogen van directeur Jan Willem Den Dubbelden een logische vervolgstap. Voor veel van de klanten zorgt Den Dubbelden er al voor dat gebouwen brandveilig gemaakt worden. Door brandcompartimenten te creëren en door doorvoeringen brandwerend af te dichten.

De krachtenbundeling heeft ertoe geleid dat vanaf 2019 onder de naam Triple D Firesafety organisaties helpt met het brandveilig maken en houden van gebouwen.

Matchstick
maximaal brandveilig gebouw. continu

Door brandcompartimenten en brandwerende afdichtingen is het gebouw volledig brandveilig. Het gebouw blijft veilig door periodieke controle van compartimenten, afdichtingen, brandblussers en de brandmeldinstallatie.

overzicht en automatische meldingen

In het digitale logboek heeft u een compleet overzicht van wat er gedaan is omtrent brandveiligheid. En u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwe keuring of training dient plaats te vinden.

minimalisering risico dekking en aansprakelijkheid

Het gebouw voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid. In het geval van brand heeft u geen zorgen over de dekking door de verzekering. Of over aansprakelijkheidsrisico's.

Hoe kunnen we uw gebouw brandveilig maken en houden?

Gratis brandveiligheidsscan aanvragen